Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 07.11.2019
privind rezilierea contractului de concesiune nr.11/01.11.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Clubul Sportiv FC Srbianca Giuchici, ,astfel cum a fost modificat prin actele aditionale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-28407/07.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-28407 al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.11.2019- Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-28407/07.11.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere contractul de concesiune nr.11/01.11.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Clubul Sportiv FC Srbianca Giuchici;
Avand in vedere Sentinta Civila nr. 365/07.03.2019 ,pronuntata de catre Tribunalul Timis definitiva prin Decizia Civila  cu numarul 1292/29.10.2019  a Curtii de Apel Timisoara  
În conformitate cu prevederile  art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanta de Urgenta a             Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) si art. 298 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1)lit g, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 327, alin. (1)lit d, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art.871, alin. (3) Cod Civil;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba   rezilierea contractului de concesiune nr.11/01.11.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Clubul Sportiv FC Srbianca Giuchici, ,astfel cum a fost modificat prin actele aditionale

Art.2: Se radiaza inscrierile privind contractul de concesiune nr.11/01.11.1999 si actele aditionale, din extrasele de carte funciara cu numerele  406577,406583,406574 si 406580Timisoara

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Directia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est a Primăriei Municipiului Timisoara si Directia Economica a Municipiului Timisoara.

Art.4:  Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara, pe site-ul propriu si totodată, se comunică:
         - Instituției Prefectului - Județul Timis;
         - Primarului Municipiului Timisoara;
         - Serviciului Juridic;        
         - Direcției Urbanism;
         - Direcției Dezvoltare;        
         - Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;        
         - Direcției Economice;        
         - Direcției de Mediu;        
         - Direcției Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I ESt;
         - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;        
        - Serviciului Școli - Spitale;
        - Biroului Sport - Cultură;        
        - Direcției Comunicare - Relaționare;        
        - Biroului Audit;        
        - Biroului Managementul Calitătii;        
        - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
        - Clubului Sportiv FC Srbianca Giuchici;
        - Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara