Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 16.10.2019
privind atribuirea in folosinta gratuita cu contract de comodat pe o perioada de 10 ani a spatiului situat in Timisoara, Calea Dorobantilor , nr.42 catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

      Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare, cu   numarul SC2019-25910/14.10.2019 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
       Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-25910/14.10.2019, intocmit de catre  Compartimentul  Spatii cu Alta Destinatie I EST - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei MunicipiuluiTimisoara;
      Avand in vedere Avizul Serviciului juridic SC2019-25910/14.10.2019 la Raportul de specialitate nr. SC2019-25910/14.10.2019;
     Avand in vedere solicitarile cu numerele CT2019-004934/29.07.2019  si CT2019-004996/31.07.2019 ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, privind atribuirea catre aceasta,  in folosinta gratuita  a spatiului cu alta destinatie SAD situat in imobilul din Timisoara, str.Calea Dorobantilor , nr.42 , necesar pentru implementarea  Proiectului  ,, SEVA-Eliminam violenta si agresivitatea ,, cod SMIS 127586, avand ca obiectiv combaterea violentei domestice si sprijinul victimelor violentei domestice .
Avand in vedere extrasul din Procesul verbal al sedintei din 17.09.2019 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta, prin care comisia a hotarat  atribuirea in folosinta gratuita , cu contract de comodat , pe o perioada de 10 ani  a spatiului cu alta destinatie situat in Timisoara , str.Calea Dorobantilor , nr.42 catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
  Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;        
      In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, aln.6 , litera a), aln. 7 , litera b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
      In temeiul art.139, aln. 1 si aln.3 litera g ) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;


HOTARASTE

        Art.1: Se aproba , atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, cu contract de comodat  a spatiului  in suprafata de 190,13  m.p , avand 28,09 % p.c.i si 513/1825 m.p teren in folosinta  , inscris in cartea funciara nr.407890-C1-U6, top 4487/XIV, aflat in proprietatea Statului Roman si  inregistrat cu numarul 1400 in  inventarul Municipiului Timisoara , cu valoarea de inventar  de 264997,00lei ;
      Art.2 : Se aproba modelul cadru de contract de comodat - Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;
      Art.3: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari  se incredinteaza Directiei   Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
      Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata , se  comunica:                
                      -  Institutiei Prefectului - Judetul Timis;                
                      -  Primarului Municipiului Timisoara;                
                      -  Directiei  de Urbanism;
                      -  Directiei  Dezvoltare;                
                      -  Directiei  Edilitara;
                      -  Directiei Economice;                
                      -  Directiei de Mediu;
                  -  Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
               -  Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
                  -  Serviciului Scoli - Spitale ;        
                  -  Biroului Sport - Cultura ;
               -  Directiei Comunicare -Relationare ;
                  -  Biroului Audit;
                  -  Biroului Managementului Calitatii ;
               -  Corpului de  Control si Antifrauda al Primarului;
                  -  Directiei de Asistenta Sociala ;
                      -  Mass-media  locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara