Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Proiect de hotarare din 30.01.2018
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SAD 8, situat in Timisoara, str Proclamatia de la Timisoara, nr 5, et I, jud Timis, înscris în C.F. nr.400669-C1-U42, nr.top 400669-C1-U42, la prețul de 78.500 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de specialitate cu nr SC2018-2147/31.01.2018- al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU
Avand in vedere Expunerea de motive cu nr SC2018-2147/31.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara
Avand in vedere cererea cu nr. SC2018-001650/23.01.2018 , petentul DIOSI IOSIF, proprietar al ap. SAD 8, situat in Timisoara, str Proclamatia de la Timisoara, nr 5, et I, jud Timis, înscris în C.F. nr.400669-C1-U42, nr.top 400669-C1-U42 , solicită Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a spatiului invocat anterior, la prețul de 78.500 euro
Avand in vedere adresa cu nr 77/16.01.2018 a Directiei Judetene pentru Cultura Timis
În conformitate cu art 4 alin 4 si alin 8 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata si actualizata
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată
În temeiul art.45 alin 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată


HOTARASTE

Art. 1 : Consiliului Local al Municipiului Timișoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intenția de înstrăinare a ap.SAD 8, aferent imobilului situat în Timisoara, str Proclamatia de la Timisoara, nr 5, et I, jud Timis, înscris în C.F. nr.400669-C1-U42, nr.top 400669-C1-U42, la prețul de vânzare de 78.500 euro.

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Cabinetul Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse.

Art. 3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
-Biroul Sport Cultura
-Serviciul Scoli Spitale
-Serviciului juridic
- Direcției Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-mediei locale;
- dlui DIOSI IOSIF

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara