Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 17.07.2007
privind dezmembrarwea terenului înscris în CF nr. 1994 Moșnița Veche, pentru crearea unui drum de legătură, de aprox.450 ml, între Calea Moșniței și drumul de exploatare DE 1676/11, pentru zona Plopi Sud


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92007-5147/11.06.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, turism, sport și culte, Comisiei pentru sănătate, muncă și protecție socială, ecologie și protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare art.44 și art.45 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în CF nr.1994 Moșnița Veche cu nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a pășune, în suprafață totală de 634.593 mp proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Timișoarei, în trei parcele, conform proiectului nr.143a-T întocmit de persoană fizică autorizată ing.Corlan Dumitru care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
a) nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/1 pășune în suprafață de 623.357 mp-pășune, proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Timișoarei;
b) nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/2 pășune în suprafață de 7594 mp-pășune, proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Timișoarei;
c) nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/3 în suprafață de 3642 mp-pășune, proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Timișoarei, teren care se va utiliza pentru drumul de legătură, de aproximativ 450 m, între Calea Moșniței și drumul de exploatare DE 1676/11 ;

Art.2: Se va nota în CF nr.1994 Moșnița Veche că terenul cu nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/3 în suprafață de 3642 mp din proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Timișoarei, este drum.

Art. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism și Direcția Patrimoniu.

Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Control și Audit Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass - media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara