Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 30.10.2019
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către DUCA AMBROZIU și DUCA MARINELA înscrise în CF nr.444857 în suprafață de 43 mp și CF nr.444858 în suprafață de 114 mp, teren intravilan destinat drumului public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2019-006834/30.10.2019, privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
            Având în vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2019-006834/30.10.2019, al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
            Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2019-006834/31.10.2019 anexa la Raportul de Specialitate nr. CT2019-006834/30.10.2019;
            Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
           Având în vedere adresa inregistrata la Municipiul Timisoara cu nr. CT2019-006834/25.10.2019 de catre Duca Ambroziu și Duca Marinela, prin care ne înștiințează renunțarea dreptului de proprietate asupra imobilului -teren , situat în Timișoara , înscris în C.F. nr.444857-Timișoara, în suprafață de 43 m.p. și C.F. nr. 444858 în suprafață de 114 mp, reprezentând teren destinat.drumului public .
           Având în vedere Declaratiile de renuntare la dreptul de proprietate autentificate cu numarul 724 si 725 din 08.06.2017, la Uniunea Nationala a Notarilor Publici-Birou Individual Notarial Safta Criste, de catre Notar Safta Criste.
           În conformitate cu prevederile art.553, alin.(2), art.562 alin (2) si art.889 din Codul Civil;
           În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2) lit c) si art.296, alin.2 si Anexa 4 pct.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
           În temeiul art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba dobandirea  de către Municipiul Timișoara a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către DUCA AMBROZIU și DUCA MARINELA înscrise în CF nr.444857 în suprafață de 43 mp și CF nr.444858 în suprafață de 114 mp, teren intravilan destinat drumului public.

Art.2: Se aproba trecerea imobilelor -teren, mentionate la art.1, din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Timisoara, cu destinatia de teren pentru drum de acces.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Directia Economica-Biroul Evidenta Patrimoniului su Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4   Prezenta hotărâre se comunică:
          - Instituția Prefectului - Județul Timiș;
          - Primarului Municipiului Timișoara;
          - Direcției Urbanism;
          - Direcției Generale Drumuri,Poduri,Parcaje si Retele de Utilitati;
          - Direcției Economice;
          - Direcției de Mediu;
          - Direcției Dezvoltare;
          - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
           - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
          - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
          - Direcției Comunicare-Relationare;
          - Biroului Audit;
          - Biroului Managementul Calității;
           - Domnului Duca Ambroziu
           - Doamnei Duca Marinela
          - Compartimentului Control;
          - Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara