Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Timisoara live  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Referendum 2018

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 05.07.2018
privind aprobarea protocolului de colaborare intre Casa de Cultura a Municipiului Timisoara si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc in vederea organizarii expoziției "Comunismul în România"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive SC2018-_________/____.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-_________ din data de _____.07.2018 al Casei de Cultura a Municipilui Timisoara
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert regii autonome si societăti comerciale și Comisiei pentru cultură, stiintă, învătământ, sănătate, protectie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere HG nr. 1.372 din 18 noiembrie 2009 (*actualizată*) privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc;
Avand in vedere HCL nr.541 din data: 20.12.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare pentru Casa de Cultură a Municipiului Timisoara;
Având în vedere HCL nr.169 din data: 03.04.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara str. Popa Sapca nr.4 - Str. Hector nr. 1, - Cladirea Bastion, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat a fost aproba atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara str. Popa Sapca nr. 4 - Str. Hector nr. 1, - Cladirea Bastion, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA;
Având în vedere art.36 alin 2 litera (b), (e) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În conformitate cu art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă protocolul de colaborare intre Casa de Cultura a municipiului Timisoara si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc in vederea organizarii expoziției "Comunismul în România", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic
- Casei de Cultură a Municipiului Timișoara
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Poliției Locale;
- Biroul Școli - Spitale
- Biroul Sport - Cultură
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara