Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Proiect de hotarare din 16.01.2015
privind aprobarea suplimentării valorii Contractului de prestări servicii nr. SC2014-26080/02.10.2014 pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare din zona centrală a municipiului Timișoara, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 405/01.08.2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 2 și 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 405/01.08.2014 privind stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gospodărești din Municipiul Timișoara;
Având în vedere normele metodologice O.M.F. nr.1780/19.12.2014, Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, respectiv Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit.a) și c), alin.5, lit a), alin.6 lit a) și art. 63 alin.5 lit. a) și d) din Legea nr. 215 din 2.04.2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare;;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă suplimentarea valorii contractului de prestare servicii nr. SC2014-26080/02.10.2014 încheiat cu S.C. Horticultura S.A. Timișoara pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, din zona centrală a Municipiului Timișoara, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.405/01.08.2014, de la 1.795.161,00 lei, exclusiv TVA la 5.425.161,00 lei, exclusiv TVA, condiționat de aprobarea sumelor în bugetul local pe anul 2015, prin încheierea unui act adițional;

Art.2: Suma de 3.630.000,00 lei exclusiv T.V.A.-ul reprezintă o previziune calculată din media sumelor lunare cheltuite în anul 2014 în relația contractuală cu SC Horticultura SA, însumată la 6 luni;

Art.3: Contractul cu nr. SC2014-26080/02.10.2014 încetează de drept în momentul încheierii noilor contracte, atribuite în urma procedurii de achiziție prin licitație publică deschisă;

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu prin Serviciul Spații Verzi și Locuri de Joacă din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Secretariat General;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Poliției Locală;
- Serviciului Spații Verzi și Locuri de Joacă;
- Compartiment Control;
- Birou Management al Calității;
- Birou Audit;
- S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timișoara;
- Mass- media locală.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara