Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Proiect de hotarare din 18.04.2018
privind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC 2018 - 8610/17.04.2018 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu privind oportunitatea proiectului de hotarare;
Avand in vedere Raportul de Specialitate Nr. DE 2018 - 8611 /17.04.2018 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic, anexa la Raportul de specialitate nr. DE2018 - 8611 /17.04.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr. 2/03.01.2018 ;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 472/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2017;
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicată si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă: "Contul de execuție al bugetului local la data de 31 Decembrie 2017 " - anexa nr.1, "Contul de executie al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la data de 31 Decembrie 2017" - anexa nr. 2; Contul de executie al fondurilor externe nerambursabile la data de 31 Decembrie 2017 - anexa nr. 3.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcția Dezvoltare;
- Compartiment Control ;
- Administrației Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcției Generale a Finanțelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Județului Timiș;
- Mass media locale

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara