Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Proiect de hotarare din 17.04.2018
privind aprobarea dezmembrării terenului situat în bv. C.D.Loga nr.40/A, cu nr.top. 109, înscris în CF 410132 Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. CT2018 - 1513 / 18.04.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -8898/19.04.2018 - al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic CT2018-1513/ .04.2018 -Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018 -8898/19.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr. E-1004/29.03.2018 a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, reprezentat legal prin Manager Dr. Oprea Olimpia Maria, prin care solicită aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF 410132 cu nr. top. 109, în vederea soluționării situației juridice a Spitalului Clinic de Balneologie și Recuperare Medicală;
Având în vedere Ordinul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezmembrarea terenului situat în bv. C.D.Loga nr. 40/A, înscris în CF 410132 Timișoara (CF vechi 188 Timișoara), cu nr. top. 109, având descrierea "curți construcții cu C1 casă P+E+M" și suprafața de 994 mp, proprietatea Statului Român, rezultând două parcele, astfel: Lot 1 cu nr.cad.446234 -"curți construcții cu C1 casă P+E+M" în suprafața de 960 mp și Lot 2 cu nr.cad.446235 - "curți construcții" în suprafața de 34 mp, cu menținerea dreptului de proprietate asupra construcției conform C.F. 410132 Timișoara, dezmembrarea se realizează conform Certificatului de Urbanism nr. 314/25.01.2018 și conform documentației topografice întocmită de S.C. WEST CAD S.R.L. Proiect nr. 241/2017, Anexa 1.36, avizată de O.C.P.I.Timiș cu nr. 38126/23.03.2018, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Mass-mediei locală.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara