Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 15.11.2019
privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si Regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor sociale furnizate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 16749/11.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
         Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 16749/11.11.2019 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
           Avand in vedere avizul juridic anexa la raportul de specialitate  nr. 16749/11.11.2019 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si Regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor sociale furnizate;
       Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si cult din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
        Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 29/ 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si a serviciilor acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinele sociale;
        Avand in vedere prevederile ORDIN nr. 27/ 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
           In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit.a) si alin. (3) lit.c) coroborat cu prevederile art. 196. alin (1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       Avand in vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Organigrama Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara,conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se modifica si se aproba Statul de Functii al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se modifica si se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, cuprins in Anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Se aproba Regulamentele de organizare si functionare din a serviciilor sociale furnizate in cadrul Complexului de servicii pentru copii "Sf. Nicolae": a serviciului social "Centrul de zi "Sf. Nicolae", serviciul social "Centrul de zi pentru copiii strazii", precum si a serviciului social "Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii", cuprinse in Anexele nr. 4.1, 4.2 si 4.3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului social Servicii de asistenta comunitara  "Centrul de Incluziune Sociala si Relatia cu Minoritatile"cuprins in Anexa nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitatia serviciului social "Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilitati prin asistent personal", cuprins in Anexa nr.6 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului social "Centrul de Asistenta si Recuperare pentru Persoanele Aflate in Dificultate", cuprins in Anexa nr. 7 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8: Se aproba Regulamentele de organizare si functionare din cadrul  Complexului de servicii pentru persoane varstnice "Sf. Arh. Mihail si Gavril" a serviciului social: "Centrul de Zi pentru Batrani", precum si a serviciului social "Compartimentul de ingrijire la domiciliu" cuprinse in Anexele nr. 8.1 si 8.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 9: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului social "Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Clubul Pensionarilor", cuprins in Anexa nr. 9 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 10: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului social cu cazare "Caminul pentru Persoane Varstnice "Inocentiu M. Klein", cuprins in Anexa nr. 10 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 11: Se aproba Regulamentele de organizare si functionare din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc" a serviciului social:  "Centrul pentru persoane fara adapost" precum si a serviciului social:  "Cantina Sociala", cuprinse in Anexa nr. 11.1 si 11.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 12: Se aproba acordarea sporurilor privind timpul de lucru efectuat 24 de ore din 24 de ore in zilele de sambata si duminica in cuantum de 25% si pentru munca de noapte in cuantum de 25% , in baza programarilor lunare si a Foilor de Prezenta Colectiva.

Art.13. Se aproba completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 473/2017.

Art. 14: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Art. 15:  Prezenta hotarare se comunica:
              - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
              - Primarului Municipiului Timisoara;
              - Serviciului Juridic;
              - Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
              - Directiei Edilitare;
              - Directiei Economice;
              - Directiei de Mediu;
              - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
              - Directiei Comunicare - Relationare;
              - Biroului Audit;
              - Biroului Managementul Calitatii;
              - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
                      - Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
              - Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara