Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Proiect de hotarare din 08.01.2018
privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuințe ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. și case tip LC - 36 buc. și aprobarea modelului contractului între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-179 din data de 04.01.2018 a Biroului Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
Având în vedere avizul/raportul Serviciului Juridic;
Având în vedere avizul Direcției Economice;
Având în vedere avizele Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite ș i taxe, Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei III - pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei IV - pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei V - pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avînd în vedere adresa Agenției Naționale pentru Locuințe înregistrată cu nr.SC2017-005869/10.03.2017 și răspunsul transmis de către instituția noastră
Având în vedere dispozițiile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
Având în vedere adresa nr. SC2017-3108 din 20.12.2017 a Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului situat în în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuințe ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. și case tip LC - 36 buc.

Art.2: Se aprobă asigurarea din buget propriu a resurselor necesare pentru execuția și finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcției (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi, etc.) până la recepția la terminarea locuințelor.

Art. 3: Se aprobă contractul care urmează a fi încheiat între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Timișoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara, să semneze contractul între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Timișoara.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Cabinet Primar;
- Cabinet Viceprimari;
- Cabinet Secretar;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Biroului Managementul Calității;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroului Locuințe;
- Agenției Naționale pentru Locuințe;
- Serviciului Centrul de Relaționare Directă cu Cetățenii;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara