Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Proiect de hotarare din 20.02.2018
privind folosirea imobilului din Timisoara spl.T. Vladimirescu nr. 17 A,pe o perioada de 10 ani de catre Compartimentul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Primariei Municipiului Timisoara pentru desfasurarea activitatii de pregatire si antrenament a Formatiunii de Interventie Rapida pe baza de Voluntariat "Salvo"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare cu nr.SC2017-23905/14.02.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Referatul cu nr.SC2017-23905/14.02.2018 a Compartimentul de Voluntari pentru Situatii de Urgenta al Primariei Municipiului Timisoara si aprobat de Viceprimar 2,prin care aceasta structura solicita alocarea spatiului din Timisoara ,Spl.T.Vladimirescu nr.17A,in vederea desfasurarii activitatilor de pregatire si antrenament a Formatiunii de Interventie Rapida pe baza de Voluntariat "Salvo".
Având in vedere extrasul procesului verbal al sedintei din 29.09.2017 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.386/01.08.2014,HCLMT nr.543/31.10.2014,HCLMT nr.91/01.03.2016,HCLMT nr.21/07.07.2016 si HCLMT nr.250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Primariei Municipiului Timisoara, de stabilirea locatiei pe o perioada de 10 ani a spatiului din
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36.alin(2)lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aproba folosirea imobilului din Timisoara spl.T. Vladimirescu nr. 17 A,pe o perioada de 10 ani de catre Compartimentul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Primariei Municipiului Timisoara pentru desfasurarea activitatii de pregatire si antrenament a Formatiunii de Interventie Rapida pe baza de Voluntariat "Salvo".

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroului Spatii cu alta Destinatie.

Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciului Școli-Spitale ;
- Direcției Comunicare-Relationare;
- Biroului Sport -Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control si Antrifrauda al Primarului;
- Compartimentul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Primariei Municipiului Timisoara
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara