Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Proiect de hotarare din 12.02.2018
privind modificarea Contractului de Inchiriere nr.1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2017-005797/25.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2017-005797/25.01.2017 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de ……………….;
Având în vedere Adresa nr.CT2017-005797/25.09.2017 a ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al ședinței din data de 29.09.2017 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL nr.250/27.06.2017
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36........ din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată; În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea Contractului de inchiriere nr.1462/07.12.2004, dupa cum urmeaza:

CAP.I PARTILE CONTRACTANTE:
1. MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bv. C.D.Loga nr.1, tel.0256/408300, avand codul fiscal R 32937000 si contul RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin D-nul Nicolae Robu - Primar, in calitate de LOCATOR, pe de o parte si 2. ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE, cu sediul in Timisoara, Bd.Iuliu Maniu nr.11, cod fiscal 9136678 din 06.02.1997, cont nr. RO8RNCB0249038242120006 deschis la Banca Comerciala Romana - Filiala Timisoara, e-mail: asociatia.victoria@gmail.com, tel 0256/446595, reprezentata prin Dl. Barna Ionel Presedinte si
3.FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989, cu sediul in Timisoara, Bd. Revolutiei nr.17, ap.307, cod fiscal 12544367, tel .0744615719, ambii in calitate de LOCATARI;
CAP V. PLATA CHIRIEI se modifica si se completeaza in sensul ca prevederea referitoare la facturarea si comunicarea facturii se va face catre ambii locatari: ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE si FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989, fiecare va plati un cuantum de 50% din valoarea totala a facturii.

Art.2. Se aproba incheierea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 1462/07.12.2004, cu modificarile mentionate la articolul 1 din prezenta hotarare.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituția Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Tehnice;
-Direcției Economice;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
-Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
-Direcției Comunicare;
-Biroului Audit;
-Biroului Managementul Calității;
-Compartimentului Control;
-Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara