Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 12.12.2017
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2018, cuprinzând serviciile sociale existente, programul de subvenționare/programul de contractare, planificarea activităților de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale și aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale care urmează să fie contractate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 7129/11.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2018, cuprinzând serviciile sociale existente, programul de subvenționare/programul de contractare, planificarea activităților de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale și aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale care urmează să fie contractate, a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7128/11.12.2017 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2018, cuprinzând serviciile sociale existente, programul de subvenționare/programul de contractare, planificarea activităților de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale și aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale care urmează să fie contractate ;
Având în vedere avizul juridic anexă la raportul de specialitate nr. 7129/11.12.2017 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2018, cuprinzând serviciile sociale existente, programul de subvenționare/programul de contractare, planificarea activităților de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale și aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale care urmează să fie contractate .
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 112 alin (3) lit. b), art. 118 alin (2) și (3), art. 119 și art. 140 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală


HOTARASTE

Art.1 Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2018, cuprinzând serviciile sociale existente, programul de subvenționare/programul de contractare, planificarea activităților de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale, conform anexei nr. 1;

Art.2 Aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale care urmează să fie contractate, conform anexei nr. 2.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara
- Mass-media locale

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara