Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 11.12.2017
privind propunerea de schimbare a destinației unor spații din imobilul situat în Timișoara, str.Lorena nr. 35 aferente Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I" pe o perioadă de 25 ani, în vederea alocării către Liceul de Arte Plastice pentru desfășurarea activităților de învățămâmt


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr.SC2017- SC2017- 31285/14.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017- SC2017- 31285/14.12.2017al Serviciului Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2017- SC2017- 31285/14.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Liceului de Arte Plastice Timișoara cu nr. 1216/02.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC2017-24955/09.10.2017;
Având în vedere prevederile art. 112, alin. 2 , alin. 6 și atr. 20 alin 1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
Având în vedere Ordinul nr. 5819/2016 Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat și condițiile necesare acordării acestuia;
Având în vedere Hotărârea nr. 375/06.12.2017 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
Având în vedere adresa cu nr. 3326/14.12.2017, a Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I" .
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) și alin 6 lit a), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinației unor spații din imobilul situat în Timișoara, str. Lorena nr. 35, înscrise în CF nr. 444779 Timișoara, aferente Colegiului Tehnic" Regele Ferdinand I" pe o perioadă de 25 ani, în vederea alocării către Liceul de Arte Plastice pentru desfășurarea activităților de învățământ după cum urmează:
- Clădire școală cu nr. cad. 444779- C1;
- Clădire laboratoare cu nr. cad. 444779 -C2;
- Sală de sport cu nr. cad. 444779- C6;
- Cantină cu nr. cad. 444779 -C7;
Terenul aferent în suprafață de 29.473,00 mp va fi folosit de comun acord de către Liceul de Arte Plastice și Colegiul Tehnic "Regele Ferdinand I".

Art. 2: Schimbarea destinației spațiilor prevăzute la art. 1 va opera de la data emiterii avizului conform al Ministrului Educației Naționale.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciul Școli-Spitale;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului ;
- Colegiului Tehnic Azur Timișoara;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Liceului de Arte Plastice ;
- Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I";
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara