Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 18.07.2007
privind schimbul de terenuri între Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Județean Timiș


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr SC2007-11298/17.07.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, turism, sport și culte, Comisiei pentru sănătate, muncă și protecție socială, ecologie și protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere H.C.L. nr.275/30.10.2001 privind concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Timișoara, P-ța E. Murgu , către
Consiliul Județean Timiș pentru asigurarea unei pararcări și contractul de concesiune nr.1/2002 încheiat între Primăriei Municipiului Timișoara și Consiliul Județean Timiș
Având în vedere H.C.J. nr.22/27.03.2007 privind trecerea terenului în suprafață de 401,09 mp. din domeniul public în domeniul privat al Județului
Timiș;
Având în vedere cererea nr.SC2007-11298/16.05.2007 a Consiliului Județean Timiș;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă negocierea schimbului de proprietăți între Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Județean Timiș costând în:
- teren în suprafață totală de 362 mp. compus din teren în suprafață de 107 mp. și teren în suprafață de 255 mp. înscrise în C.F. nr.2, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, care fac parte din parcela cu nr. top.514 în suprafață totală de 7310 mp respectiv parcela cu nr. top.516 în suprafață totală de 863 mp, situat în partea din spate a Palatului Administrativ.
- teren în suprafață de 401,09 mp. domeniul privat al Județului Timiș, suprafață care face parte din parcela înscrisă în C.F. nr.13766 cu nr. top.213 în suprafață totală de 12552 mp situat în zona hotelului Central.
Art 2: Se împuternicește Comisia de negociere a Consiliului Local al municipiului Timișoara să negocieze cu Consiliul Județean Timiș schimbul de terenuri prevăzute la art.1, pe baza unui raport de evaluare și a documentaților de dezmembrare a terenurilor, întocmite de persoane autorizate.

Art.3: Schimbul de terenuri va fi supus spre aprobare plenului Consiliului Local pe baza procesului verbal al Comisiei de negociere.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Comisia de negociere și Serviciul Banca de date Urbane din cadrul Primăriei Timișioara.

Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Consiliulului Județean Timiș;
- Serviciului Control și Audit Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass - media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara