Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Proiect de hotarare din 06.02.2018
privind propunerea de schimbare a destinației etajelor 2 și 3 cu suprafața construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic AZUR, Timișoara, str. Calea Martirilor nr.64, - pentru desfășurarea activității Palatului Copiilor Timișoara.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 2647/06.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 2647/06.02.2018 al Serviciului Școli Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 2647/06.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 2647/06.02.2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa cu nr. SC2017- 023552/22.09.2017 a Palatului Copiilor;
Având în vedere adresa cu nr. SC2017- 025781/17.10.2017 a Colegiului Tehnic AZUR Timișoara;
Având în vedere Hotărârea nr.300/ 09.10.2017 Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș
Având în vedere Procesele verbale din data de 01.11.2017 ale Comisie de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea municipiului Timisoara;
Având în vedere art. 112, alin. 6, art. 100 alin.1 din Legea nr.1/2011 educației naționale;
Având în vedere Ordinul 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat și condițiile necesare acordării acestuia;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 6, pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinației etajelor 2 și 3 cu suprafața construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic AZUR, Timișoara, str. Calea Martirilor nr.64, - pentru desfășurarea activității Palatului Copiilor Timișoara, pe o perioadă de 4 ani.

Art. 2: Schimbarea destinației spațiului prevăzut la art.1 va opera de la data emiterii avizului conform al Ministrului Educației Naționale.

Art.3: La data adoptari prezentei hotărâri se revocă Hotărârea nr. 424/21.11.2017 privind propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 1562 mp, situat la etajul 2 și 3 din clădirea corp internat A al Colegiului Tehnic AZUR, Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64 - pentru desfășurarea activității Palatului Copiilor Timișoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciul Școli-Spitale;
- Direcției Comunicare -Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control și Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș
- Palatului Copiilor Timișoara;
- Colegiului Tehnic Azur;
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara