Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 24.11.2017
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. nr.1/B , situat in Timișoara, str Stefan cel Mare nr 25 et parter, jud Timis, actual Piata Mitropolit Sterca-Sulutiu Alex nr 1/A, înscris în C.F. nr.401096-C1-U6, nr.topo 7097/I/B, la pretul de 72.235 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr SC2017- 29514/24.11.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr Sc2017- 29514/24.11.2017 intocmit de Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente, in baza adreselor emise de directiile/serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara,
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
In conformitate cu adresa Directiei Judetene pentru Cultura Timis cu nr 405/06.02.2017,
Avand in vedere cererea formulata cu nr SC2017- 023952/ 27.09.2017 si completarile la aceasta cu nr SC2017-26720/26.10.2017 si SC2017-029059/20.11.2017 de către SC Eurotim Prod Service SRL , proprietară a ap nr 1/B, aferent imobilului situat Timișoara, str Stefan cel Mare , nr 25 , et parter, jud Timis, actual Piata Mitropolit Sterca-Sulutiu Alex nr 1/A, înscris în C.F. nr.401096-C1-U6, nr.topo 7097/I/B, prin care se solicită Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare la prețul de 72.235 lei.
In conformitate cu art 4 alin 4 si alin 8 , precum si art 26 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, completata si modificata,
În conformitate cu prevederile art 36 alin 2 lit c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intenția de înstrăinare a ap. nr.1/B , situat in Timișoara, str Stefan cel Mare, nr 25, et parter, jud Timis, actual Piata Mitropolit Sterca-Sulutiu Alex nr 1/A, înscris în C.F. nr.401096-C1-U6, nr.topo 7097/I/B, la pretul de 72.235 lei .

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente, Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciul Scoli Spitale;
- Biroul Sport Cultura
- Direcției Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale
- SC Eurotim Prod Service SRL ;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara