Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Proiect de hotarare din 29.04.2020
privind modificarea si completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directa, a serviciului ,,Intretinere a serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara" aprobat prin art. 4 din HCLMT nr. 377/17.07.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-9426/28.10.2020 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-9426/28.10.2020 al Directiei Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-9426/28.10.2020;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2020-9426/28.10.2020;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr. 25181/27.11.2019 a Societatii de Transport Public Timisoara SA privind modificarea contractului nr. SC2018-17594/24.07.2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 377/17.07.2018 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directa, a serviciului "Intretinere a serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara", precum si aprobarea Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii, si a tarifelor pentru activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor si asigurare ornamente noi pentru sarbatori;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 495/24.10.2018 privind modificarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directa, a serviciului ,,Intretinere a serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara" aprobat prin art. 4 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 377/17.07.2018;
Avand in vedere Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directa, a serviciului ,,Intretinere a serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018 si artul Aditional nr. 1/29.10.2018;
Avand in vedere Regulamentul de organizare si functionare a serviciului, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 91/2011;
Avand in vedere Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 254/2017;
Conform prevederilor art. 1 alin. (2) lit. f), art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 8 alin. (1) si alin. (3) lit. d), art. 22 alin. (2) si alin. (3), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.c), d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139, alin.(1) si (3) si art.196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea, prin act aditional, a art. 4 din Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directa, a serviciului ,,Intretinere a serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018, dupa cum urmeaza:
- Aliniatul (1) si (2) a art. 4 din contract nu se modifica;
- Alineatul (3) se modifica si se completeaza astfel: ,, Valoarea estimata a lucrarilor de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public este de 1.165.630,00 lei fara TVA/an (250.700 euro fara TVA/an, curs BNR afisat in data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei). Valoarea contractului poate fi modificata in functie de valoarea aprobata de Consiliul Local al Municipiului Timisoara pentru aceste tipuri de lucrari.
- Alineatul (4) se modifica si se completeaza astfel: ,, Valoarea estimata a lucrarilor de iluminat festiv este de 464.950,00 lei fara TVA/an (100.000 euro fara TVA/an, curs BNR afisat in data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei). Valoarea contractului poate fi modificata in functie de valoarea aprobata de Consiliul Local al Municipiului Timisoara pentru aceste tipuri de lucrari.
- Dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea urmatorul continut: ,, Dupa aprobarea bugetului local/rectificarea acestuia, in fiecare an, se va incheia, daca este cazul, de catre executivul Primariei Municipiului Timisoara, un act aditional la prezentul contract".

Art. 2: Celelalte prevederi ale Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directa, a serviciului Intretinere a serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018 raman nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si SC Societatea de Transport Public Timisoara SA.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II Vest;
- Directiei Generale D.P.P.R.U;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Politia Locala;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Societatii Drumuri Municipale Timisoara SA;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara