Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 25.10.2019
Privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

           Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-26592/21.10.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-26592 din data de 21.10.2019 al Directiei Generale D.P.P.R.U. ;
           Având în vedere Avizul Serviciul Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-26592/21.10.2019;
       Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
      Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 63/26.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara și aprobarea tarifelor de parcare, modificată și completată;
      Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 418/30.07.2013 privind modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 63/26.02.2013;
      Având în vedere Ordonanța Guvernului  nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
      Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
În conformitate cu prevederile art. alin. 129 alin. 2 lit. c si d, si alin. 7 lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Pentru anul 2020 tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timișoara vor fi cele stabilite prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 63/26.02.2013 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Municipiului Timișoara nr. 418/30.07.2013, conform Anexei.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Drumuri, Poduri, Pracaje si Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și S.C. Drumuri Municipale S.A.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  

Art.4:   Prezenta hotărâre se comunică:Instituției Prefectului - Județul Timiș;
      - Primarului Municipiului Timișoara;
      - Serviciului Juridic;
      - Direcției Economice;
      - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - I Est;
      - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - II Vest;
      - Direcției Generale D.P.P.R.U;
      - Direcției de Mediu;
      - Direcției Comunicare;
      - Direcției Urbanism;
      - Direcției Dezvoltare;
      - Direcției Poliția Locală;
      - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
      - Biroului Managementul Calității;
      - S.C. Drumuri Municipale S.A;
      - Mass - media locale.

               

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara