Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 12.12.2017
privind repartizarea ap.4 din str.Miloia nr.34 sc.B9 (fost Miloia bl.B9) către Vichentie Florin


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-30911 din data de 11.12.2017 al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
Având în vedere avizul/raportul Serviciului Juridic
Având în vedere avizele Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei III - pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei IV - pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei V - pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere H.C.L.M.T. nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorități A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe - modificată și completată și a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin H.G. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea O.U.G. nr.105/2005 pentru modificarea și completarea Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
În conformitate cu H.G. nr.592/10.05.2006 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,
În conformitate cu prevederile art.15 din H.G. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
În conformitate cu Legea nr.221/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 5 lit. a și art.36 alin.2 lit. d coroborat cu art.36 alin.6 lit. a pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă repartizarea ap.4 din str. Miloia nr.34 sc.B9 (fost Miloia bl.B9), către Vichentie Florin, înscris pe lista de priorități aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009 la poziția 368.


Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, Biroul Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse.


Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Cabinet Primar;
- Cabinet Viceprimari;
- Cabinet Secretar;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Biroului Managementul Calității;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroului Locuințe;
- Serviciului Centrul de Relaționare Directă cu Cetățenii;
- Numitului Vichentie Florin

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara