Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 29.11.2017
privind aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor și cultelor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 6538/27.11.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6504/27.11.2017 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6291/22.11.2017 al Serviciului Contabilitate Buget Finanțe din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul juridic anexă la raportul de specialitate nr. 6504/27.11.2017 privind aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor și cultelor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru apobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
Având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor care pot primi subvenții de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.387/17.10.2017 .
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă lista asociațiilor, fundațiilor și cultelor selecționate care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998 și nivelul subvențiilor ce urmează a fi acordate, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2: Toate cheltuielile reprezentând subvenții către asociații și fundații care acordă servicii de asistență socială și care au fost selecționate de Comisia de evaluare și selecționare a organizațiilor și fundațiilor se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 art.40, alin 1, până la aprobarea bugetului pentru anul 2018. În consecință, până la această dată, sumele care vor fi acordate cu titlu de subvenție către asociații și fundații se vor stabili în limita de 1/12 din bugetul aprobat pentru anul bugetar 2017 prin HCLMT nr.100/31.03.2017.

Art. 3: Se acordă subvenția pentru un număr lunar de beneficiari corelat cu capacitatea maximă din Lista furnizorilor de servicii sociale acreditați și a serviciilor sociale licențiate în baza Legii nr. 197/2012, publicată pe site-ul Ministerului muncii și Justiției Sociale;

Art.4: În cazul în care bugetul propus în sumă de 8039567,76 lei nu este aprobat de către consiliul local al municipiului Timișoara la nivelul sumei solicitate, comisia de evaluare va aplica criteriile de departajare (prevăzute în anexa nr. 6 la HCLMT nr. 387/17.10.2017), conform Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei. Reformulat;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:
- Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Cladiri, Terenuri și Dotari Diverse;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
-Mass-mediei locale .

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara