Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 17.09.2018
privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învațământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 21774/19.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21774/19.09.2018 al Serviciului Școli-Spitale din cadrul primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de19.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21774/19.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 educației naționale;
Având în vedere prevederile art.11 alin. 4, lit.e și art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2015 privind asigurarea calității educației;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.d, alin.6, pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, prevăzuți în Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c și 2d, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 316/03.08.2017 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru evaluarea și asigurarea calității educației în învățământul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat și unitățile conexe de stat din municipiul Timișoara și Hotărârea Consiliului Local nr. 361/15.09.2017 privind completarea art. 1 din HCL nr. 316/2018 desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru evaluarea și asigurarea calității educației în învățământul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat și unitățile conexe de stat din municipiul Timișoara, cu anexa 2, anexa 3,anexa 4

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează membrii prevăzuți în Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c și 2d, la prezenta hotărâre și unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relationare;
- Serviciul Școli-Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara din Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c și 2d;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara