Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 02.10.2018
privind schimbarea denumirii unor unități de învățământ preuniversitar de stat, cuprinse în anexa 1 la rețeaua unităților de învătământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, începând cu anul școlar 2018-2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 22758/02.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 22758/02.10.2018 al Serviciului Școli-Spitale din cadrul primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 22758/02.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 30 al Ordinului nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019;
Având în vedere Ordinele Ministrului Educației Naționale nr. 5053/10.09.2018, nr. 5072/11.09.2018, nr. 5073/11.09.2018, nr. 5074/11.09.2018, nr. 5075/11.09.2018, nr. 5076/11.09.2018, nr. 5077/11.09.2018, nr. 5080/11.09.2018, nr. 4254/08.08.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 90/23.02.2018 privind rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat, privat acreditat/autorizat din municipiul Timișoara, Anexa 1;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă schimbarea denumirii următoarelor unități de învățământ preuniversitar de stat:
1. Colegiul Tehnic "Ion I. C. Brătianu" va avea denumirea Liceul Tehnologic "Ion I.C. Brătianu";
2. Colegiul de Silvicultură și Agricultură "Casa Verde" va avea denumirea Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură "Casa Verde";
3. Colegiul Tehnic de Vest va avea denumirea Liceul Tehnologic de Vest;
4. Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" va avea denumirea Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida";
5. Colegiul Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I" va avea denumirea Liceul Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand I";
6. Colegiul Tehnic "Azur" va avea denumirea Liceul Tehnologic "Azur";
7. Colegiul Tehnic Electrotimiș va avea denumirea Liceul Tehnologic Electrotimiș;
8. Colegiul Național de Artă "Ion Vidu" va avea denumirea Liceul de Artă "Ion Vidu";
9. Liceul Pedagogic "Carmen Sylva" va avea denumirea Colegiul Național Pedagogic "Carmen Sylva";
și se operează schimbarea de denumire în anexa 1 la rețeaua școlară valabilă pentru anul școlar 2018 - 2019 cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin HCL nr. 90/23.02.2018.

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli Spitale.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitară;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Serviciului Școli-Spitale;
- Inspectoratul Școlar Județean Timiș;
- Colegiul Tehnic "Ion I. C. Brătianu";
- Colegiul de Silvicultură și Agricultură "Casa Verde";
- Colegiul Tehnic de Vest;
- Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida";
- Colegiul Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I";
- Colegiul Tehnic "Azur";
- Colegiul Tehnic Electrotimiș;
- Colegiul Național de Artă "Ion Vidu";
- Liceul Pedagogic "Carmen Sylva";
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara