Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 15.10.2019
privind aprobarea modificării prevederilor art. 3, alin.(1) și art.3, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371 din 30.10.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-25904 din 14.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate  nr. SC2019-25905 din 14.10.2019al Biroului Salubrizare ;
Având în vedere avizul/raportul Serviciului Juridic nr.;sc2019-25905 din 14.10.2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*)  privind   regimul deșeurilor , art. 21 alin. (3) și (4);
Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 2 din 12 iulie 2001 modificată și completată privind regimul juridic al contravențiilor art. 2 (2) si art. 8;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Direcției Poliției Locale nr. 5191/15.07.2019;
Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Timișoara nr.  371din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoril Municipiului Timișoara;        
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ art. 129 alin. (1); alin. 2 lit. (d), alin. 7 lit. c, g, i;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ art. 139 alin. (1)
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ art. 196 alin. (1) lit. a;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art.3, alin.(1) din Anexa la  Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Timișoara nr.  371 din 30.10.2007, care va avea următorul cuprins:

a) Aruncarea de hârtii, mucuri de țigară, ambalaje (PET-uri, doze aluminiu, etc.), resturi alimentare, scuipatul și consumul de semințe pe domeniul public.
a.1) Abandonarea deșeurilor de orice fel pe domeniul public, care prin conținut și volum necesită intervenția operatorului de salubrizare, contribuind astfel la formarea rampelor clandestine sau alimentarea acestora.
a.2) Neridicarea deșeurilor abandonate de către persoana sancționată conform art. a.1);        
Art.2: Se aprobă modificarea art.3, alin.(3) din  Anexa la Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Timișoara nr.  371 din 30.10.2007 , care va avea următorul cuprins:

Nerespectarea interdicțiilor și obligațiilor prevăzute la art. 3, se sancționează contravențional astfel:
-  fapta prevăzută la art. 3 lit. a) se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei - 1.000 lei;
-  fapta prevăzută la art. 3 lit. a.1)se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000 lei - 2.500 lei și măsura complementară de a ridica deșeurile abandonate  și de a le preda  către operatorul de salubrizare  în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului verbal de contravenție. Dovada predării deșeurilor va fi prezentată agentului care a dispus măsura, în termen de 48 de ore.
- fapta prevăzută la art. 3 lit. a.2) se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000 - 2.500 lei.Art.3: Celelalte articole rămân neschimbate;


Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția Poliției Locale Timișoara.


Art.5:  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului-Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Birou Salubrizare;
- Serviciul Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcția Fiscală;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass- media locale;
- Direcția Poliției Locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara