Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 20.12.2017
privind asumarea de către Consiliul Local a Municipiului Timisoara a Protocolului de predare - primire a imobilelor cu destinatia de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, încheiat între R.A.D.E.F. " RomâniaFilm " și Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-31989 /19.12.2017 al Biroului Sport- Cultură;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere punctul 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.
Ținând cont de Dispoziția Sentinței Civile nr. 58/27.02.2015, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 122/20.01.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în dosarul nr. 5250/30/2014, în sensul predării-primirii imobilelor (constructii si ternurisălilor și grădinilor de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara;
Luând în considerare Protocolul de predare - primire a imobilelor cu destinatia de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, inregistrat cu nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017, încheiat între R.A.D.E.F. " RomâniaFilm " și Municipiul Timișoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile articolului nr.36 alin (2)- lit c si d, alin. (6)-lit a, pct.1,4,5 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se asuma de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara Protocolul de predare - primire, inregistrat cu nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017, încheiat între R.A.D.E.F.
" RomâniaFilm" și Municipiul Timișoara, care are ca obiect predarea-primirea imobilelor cu destinatia de săli și grădini de spectacol cinematografic, situate in Municipiul Timisoara, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare;

Art.2(1):(1) Odata cu preluarea imobilelor cu destinatia de săli și grădini de spectacol cinematografic, prevazute la Art.1 din Protocolul de predare-primire, se preia si personalul aferent,conform Anexei nr.2 la prezenta hotarare;
(2) Predarea-preluarea personalului se va efectua in baza documentelor de personal solicitate de catre Municipiul Timisoara si puse la dispozitie de R.A.D.E.F. "RomâniaFilm", cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Procesul verbal de predare-primire a personalului -anexa la Protocol , va fi supus asumarii de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art.3: Procesele verbale de predare-primire a imobilelor cu destinatia de săli și grădini de spectacol cinematografic-anexe la Protocol, care contin indicatori tehnici si economici, se vor incheia pentru fiecare imobil in parte, urmand a fi supuse asumarii de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara;

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Sport-Cultură, Directia Economica si Servicul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 5. Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Biroului Sport-Cultură;
- Serviciului Resurse Umane;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcției Comunicare -Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- R.A.D.E.F. " RomâniaFilm";
- mass - mediei locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara