Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 23.07.2015
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.43 din data de 01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.-SC2015-19795/23.07.2015 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfasurare a activitatilor de comerț stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si modificata;
Avand in vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata aprobata prin Legea 650/2002, a Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000;
Luand in considerare Hotararea de Guvern nr. 348/ 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii in unele zone publice;
Avand in vedere Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal actualizata precum si Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata si actualizata;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) si alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara prevazut in Anexa 1 a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 43/1.03.2011, în sensul că Art.24 al.1 va avea următorul conținut:
"În perioada 01 IUNIE - 30 SEPTEMBRIE orarul de functionare al teraselor va fi:
In cartierul Cetate, Piata Victoriei, Piata Traian, Piata Unirii, Complexul Studentesc, Canal Bega: pana la ora 01.00.
In restul orasului (zone rezidențiale): pana la ora 22.00".

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotărârea Consiliului Local nr.29 din 24.07.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.43/2011, respectiv orarul de functionare al teraselor sezoniere amplasate in Cartierul Cetate, Piata Victoriei si Piata Traian.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia Politiei Locale a Municipiului Timisoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara