Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 05.11.2019
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul DALI+PT Extindere corp cladire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-27959 din 04.11.2019 - privind oportunitatea  Proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
     Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-27959 din 04.11.2019 al Biroului Constructii - Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
     Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de  06.11.2019   - Anexa la Raportul de specialitate nr SC2019-27959 din 04.11.2019;
     Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati coerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
    Avand in vedere Fisa Tehnica nr. 24/01.11.2019  de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico -Economica;
     Avand in vedere Programul de Dezvoltare 2019,  investitii, cap 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior.
     In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
     In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, lit.b si alin 4 lit.d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;
     In temeiul art. 139 alin.1 si 3 si art.196 alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentatia tehnico -economica elaborata la faza DALI , pentru investitia DALI+PT Extindere corp cladire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2, jud. Timis intocmita de S.C. "CONPAC ARHITECT" S.R.L, Cluj.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici -faza DALI , pentru proiectul "DALI+PT Extindere corp cladire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2, jud. Timis prevazuti in Anexa 1 la prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba descrierea sumara a investitiei pentru proiectul  "DALI+PT Extindere corp cladire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2, jud. Timis prevazuta in Anexa 2 la prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Biroul Constructii - Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
            - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
            - Primarului Municipiului Timisoara;
             - Serviciului Juridic;
            - Directiei Urbanism;
            - Directiei Generala Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
            - Directiei Economice;
            - Directiei de Mediu;
            - Directiei Dezvoltare;
            - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse  I Est;
             - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
            - Serviciului Scoli Spitale;
             - Biroului Constructii Instalatii;
            - Directiei Comunicare-Relationare;
            - Biroului Audit;
            - Biroului Managementul Calitatii;
            - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
            - Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara