Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 19.12.2017
privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2016, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017- 31432/14.12.2017 privind Oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017- 31432/15.12.2017 al Directiei Edilitare;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 19.12.2017;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr.11773/10.05.2017 înregistrată la PMT cu nr. RE2017-000889 din 10.05.2017;
Având în vedere adresa nr. 32682/15.12.2017 a Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrată la Primăria Mun. Timișoara cu nr. RE2017-2455/15.12.2017 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 34 din data de 10.05.2017 privind aprobarea pierderilor tehnologice aferente perioadei noiembrie - decembrie 2016;
Având în vedere Avizul A.N.R.E. nr. 35/21.11.2017 privind prețul local al energiei termice livrate de S.C. Compania Localaă de Termoficare Colterm S.A.;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 265/20.12.2016, modificată prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 392/17.10.2014 privind pretul local al energiei termice livrata de S.C.Compania Locala de Termoficare Colterm S.A;
Având în vedere prevederile art. 5^2 alin. (1) din Ordonanța de Guvern nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei;
Luând în considerare prevederile art 26, alin. (2), lit. b) din Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
Având în vedere art.35 alin.(1), lit.e) din Legea nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
Având în vedere art. 40 alin. 3 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1),(2) litera ’’d’’,alin.(6) litera’’a’’pct.14 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,republicată și actualizată,
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2016, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație, în valoare de 7.961.030,74 lei inclusiv TVA

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara