Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 26.11.2018
privind aprobarea functiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematografului Studio


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-028121/26.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-028121/26.11.2018 al Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor Timisoara Capitala Europeana a Culturii;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 26.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;Avand in vedere prevederile Legii nr.303/03.12.2008 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;
In temeiul HCL 535/31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024
In temeiul HCL 395/22.09.2015 privind aprobarea candidaturii Municipiului Timisoara si a angajamentului de sustinere financiara in perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timisoara la actiunea Uniunii Europene Capitala Europeana a Culturii" pentru anul 2021 in Romania
In temeiul HCL 193/10.05.2016 privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara", cu modificarile si completarile ulterioare.
Luand in considerare prevederile Rezolutiei Consiliului European din 16 noiembrie 2007 privind o agenda europeana pentru cultura (2007/C 287/01)
Luand in considerare, Studiul de potential privind dezvoltarea la nivelul municipiilor Timisoara si Arad, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, 2013
In conformitate cu prevederile legii nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale cu modificarile si completarile ulterioare
In conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), si alin. 7 lit. a) si c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba functiunea de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru imobilul - Cinematograful Studio, Str. Nicolaus Lenau nr. 2.

Art.2: Administrarea cinematografului va fi realizata prin intermediul unei structuri subordonate Consiliului Local al Municipiului Timisoara, organizata conform prevederilor legii nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale cu modificarile si completarile ulterioare, cu personalitate juridica, ce urmeaza sa fie creata pana la finalizarea lucrarilor de reabilitare.

Art.3 : Managementul cultural si artistic aferent Cinematografului va fi realizat in parteneriat cu o structura consultativa formate din Institutul Francez, Asociatia Marele Ecran, Asociatia Documentor si Asociatia Pelicula Culturala , cu posibilitatea de a adauga alte organizatii sau institutii interesate, prin Hotarare de Consiliu Local.

Art.4: Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Unitatea de implementare proiecte angajate ca si capitala europeana a culturii.

Art.5 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara