Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 19.07.2007
privind imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.................................... al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, turism, sport și culte, Comisiei pentru sănătate, muncă și protecție socială, ecologie și protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 46/28.09.2004 privind inchirierea, concesionarea, asocierea sau realizarea unui parteneriat public - privat prin licitatie publica deschisa a imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, inscris in C.F. nr. 56952, nr.top. 417;
Având în vedere Ordonanta de Urgenta nr. 74/28.06.2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, publicata in Monitorul Oficial nr. 444/29.06.2007;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 200/19.06.2007 privind ridicarea dreptului de administrare operativa inscris in favoarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis asupra imobilului din Timisoara str. V. Alecsandri nr. 1;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,modificată ;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș , precum și al municipiilor , orașelor și comunelor din județul Timiș;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, inscris in C.F. nr. 56952, nr.top. 417, Casa cu doua etaje si curte cu intinderea de 3537 m.p. aflat in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniul public conform Legii nr. 213/1998 si H.G. nr. 977/2002.

Art.2: Se aproba vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, inscris in C.F. nr. 56952, nr.top. 417, Casa cu doua etaje si curte cu intinderea de 3537 m.p.

Art. 3: Vanzarea se va face prin licitatie publica deschisa, cu strigare, pornind de la pretul de piata al imobilului, pret stabilit de catre un evaluator autorizat ce va fi desemnat prin procedura de achizitie publica.

Art. 4: Fondurile obtinute ca urmare a vanzarii imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 vor fi folosite exclusiv pentru amenajarea imobilelor din Timisoara, p-ta Libertatii nr. 1 si str. Vasile Alecsandri nr. 1 si pentru finantarea programelor de investitii in constructia de locuinte sociale prevazute in Ordonanta de Urgenta nr. 74/28.06.2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

Art. 5 : La data emiterii prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 46/28.09.2004

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.7 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș ;
- Primarului Municipiului Timișoara ;
- Serviciului Juridic ;
- Direcției Economice ;
- Direcției Edilitare ;
- Direcției Comunicare ;
- Direcției Dezvoltare ;
- Direcției de Mediu ;
- Direcției Urbanism ;
- Direcției Patrimoniu ;
- Direcției Drumuri și Transporturi ;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara