Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 11.12.2018
privind aprobarea Regulamentelor privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca si H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia, precum si conditiile de acordare a acestuia angajatilor Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 16085/07.12.2018 privind aprobarea Regulamentelor privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de munca , a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca si H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de munca , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si conditiile de acordare a acestuia, precum si conditiile de acordare a acestuia angajatilor Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 16086/07.12.2018 privind aprobarea Regulamentelor privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de munca , a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca si H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de munca , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si conditiile de acordare a acestuia, precum si conditiile de acordare a acestuia angajatilor Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic, Anexa la Raportul de specialitate 16086/07.12.2018 privind aprobarea Regulamentelor privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de munca , a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca si H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de munca , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si conditiile de acordare a acestuia, precum si conditiile de acordare a acestuia angajatilor Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 24, Anexa II -Cap. II -Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale, art.14 si Anexa VIII -Cap.I B- Reglementari specifice functionarilor publici, art. 1 si Cap.II A- Salarizarea personalului contractual din administratia publica, pct. IV lit. b, precum si art.25 alin.(1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
Avand in vedere buletinele de determinare emise de catre Directia de Sanatate Publica Timis nr. 25026/07.12.2018 si nr. 15963/05.12.2018;
Avand in vedere prevederile art. 39 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 6 alin.(1) si art. 7 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere H.G. nr. 520/2016 privind cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;
Avand in vedere prevederile art. 1, art. 2 , art.4 alin. (2), art.5 si ANEXA 9 din H.G. nr. 153/2018 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare "Sanatate si asistenta sociala";
Avand in vedere prevederile art. 2 alin.(1) si (2), ale art. 3 alin.(1) si (2) din H.G. nr. 569/2017 - Regulamentul din 4 august 2017 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare "Administratie" din administratia publica locala;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata,


HOTARASTE

Art.1.- Se aproba Regulamentul privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de munca , a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si conditiile de acordare a acestuia, angajatilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.- Se aproba Regulamentul privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca conform HG nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de munca , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si conditiile de acordare a acestuia, angajatilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri ti Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri ti Dotari Diverse II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Biroului Sport - Cultura;
- Serviciului Tcoli - Spitale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control ti Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara