Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Proiect de hotarare din 23.04.2020
Privind anularea creantelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente in sold la 31.12.2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobarea a proiectului de hotarare nr. SC2020-008930/16.04.2020, al Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. IF2020-020277 din data de 16.04.2020 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. IF2020-020276 din data de 16.04.2020 a Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic - anexa la raportul de specialitate al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
Avand in vedere prevederile art. 266 alin.(5) - (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
In conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se anuleaza obligatiile fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate in sold la 31.12.2019. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori.

Art.2: Valoarea totala a creantelor aflate in sold la data de 31.12.2019, mai mici de 40 lei care se anuleaza potrivit art.1 este in suma totala de 85338 lei, in conformitate cu Anexa 1, anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara din cadrul Primariei MunicipiuluiTimisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directia Secretariat General;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Serviciul Juridic;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara