Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 12.11.2019
privind aprobarea repartizarii locuintelor disponibile prezentate in sedinta Comisiei de repartizare a locuintelor din data de 01.10.2019, in vederea incheierii contractelor de inchiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare  a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
       Avand in vedere Raportul de specialitate  nr.SC2019-28201 din data de 06.11.2019 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
       Avand in vedere avizul/raportul Serviciului Juridic
        Avand in vedere avizele Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei III - pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei IV - pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei V - pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
       In conformitate cu H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016 privind criteriile de intocmire a listelor de prioritati si procedura de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor sociale sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara, modificata prin H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2018;
       In conformitate cu H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016 privind criteriile de intocmire a listelor de prioritati si procedura de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor sociale sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din imobile retrocedate in natura fostilor chiriasi, modificata prin H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2018;
       In conformitate cu H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisie de repartizare a Locuintelor, modificat prin H.C.L.M.T. nr.461/13.09.2018;
       In conformitate cu H.C.L.M.T. nr.136/27.03.2019privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2019 in vederea repartizarii unei locuinte din fondul locativ de stat, locuinta sociala sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara;
       In conformitate cu H.C.L.M.T. nr.97/12.03.2019privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din imobile retrocedate in natura fostilor chiriasi, in vederea repartizarii unei locuinte din fondul locativ de stat, locuinta sociala sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara;
       Avand in vedere extrasul din Procesul Verbal al sedintei Comisiei de locuinte din data de 01.10.2019;
        In conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - legela locuintei;
        In temeiul art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1 : Se aproba repartizarea apartamentului 9 din str.Cermena nr.5 catre Strainescu Elena Lacramioara, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.2 : Se aproba repartizarea apartamentului 28 din str.Deliblata nr.3 catre Varga Maria Ibolya, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.3 : Se aproba repartizarea apartamentului 3 din str.Herculane nr.54 catre Paulita Gheorghe, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.4 : Se aproba repartizarea apartamentului 18 din str.Polona nr.2 camin nr.8 sc.A catre Daicu Victoria, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.5 : Se aproba repartizarea apartamentului 86 din str.Polona nr.19 catre Nechifor Cocuta, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.6 : Se aproba repartizarea apartamentului 117 din str.Polona nr.19 catre Macai Alina Rodica, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.7 : Se aproba repartizarea apartamentului 11 din str.Polona nr.23 (fost camin 3) catre Gradinaru Maricica, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.8 : Se aproba repartizarea apartamentului 20 din str.Polona nr.25 (fost camin 4) catre Magdin Daniel Cosmin, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.9 : Se aproba repartizarea apartamentului 9 din str.Stefan cel Mare nr.55 catre Juncu Maria, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.10: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza,  Biroul Locuinte din cadrul Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest.

Art.11: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Timis;
- Cabinet Primar;
- Cabinet Viceprimari;
- Cabinet Secretar;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Biroului Locuinte;
- Serviciului Centrul de Relationare Directa cu Cetatenii;
- Numitilor Strainescu Elena Lacramioara, Varga Maria Ibolya, Paulita Gheorghe, Daicu Victoria, Nechifor Cocuta, Macai Alina Rodica, Gradinaru Maricica, Magdin Daniel Cosmin, Juncu Maria.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara