Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 07.10.2019
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a imobilului din Timisoara, strada Ispirescu nr.17, identificat in C.F nr. 439004, (provenit din CF vechi nr.1629), nr.cadastral 5782, la pretul de 65.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr SC2019 - 25405/08.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare  a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
     Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2019 -25405/08.10.2019intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
    Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
   Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
     Avand in vedere adresa inregistrate la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2019-024695 din 01.10.2019,de catre  CONDESCU  ADINA- ALINA in calitate de proprietar , privind intentia de instrainare a imobilului cu adresa in Timisoara, strada Ispirescu nr.17 , cu suprafata construita si neconstruita de 334 mp,Casa si teren   inscrise in C.F nr.439004, (provenit din CF vechi nr.1629), nr.cadastral 5782,  prin care solicita  Primariei Municipiului Timisoara ca in baza Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice ,art.4- alin(4) ,alin (5), art.26 alin (1) republicata, sa se pronunte cu privire la exprimarea  dreptului de preemtiune ,pentru pretul de vanzare de 65.000 euro.
    Avand in vedere  adresa nr.3433 din 01.10.2019 a Directiei Judetene pentru Cultura Timis , aceasta ne comunica faptul ca  nu isi exercita dreptul de preemtiune  si ca in conformitate  cu art. 4 alin . din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice  aceasta transfera dreptul de preemtiune  catre autoritatile publice locale.   Imobilul cu  adresa de mai sus,este  inclus in Situl  urban ,, Fabric,,(I)  cod TM-II-s-B-06096, pozitia 61, din Lista Monumentelor Istorice-2015.
   Avand in vedere adresele emise de catre  Directia de Urbanism , Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest - Biroul Locuinte,  Serviciul Unitate Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Scoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunica faptul ca imobilul  cu adresa in Timisoara, strada  Ispirescu nr.17, inscris in C.F nr. 439004 , (provenit din CF vechi nr.1629),  nr.cadastral 5782, la pretul de 65.000 euro, nu  prezinta interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timisoara;
  In conformitate  cu  prevederile art. 4, alin. (4) si alin. (8) din Legea nr. 422/2001  privind protejarea monumentelor istorice republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  In conformitate cu prevederile  art 129 alin 2 lit d , alin 7 lit n  si art 139 din OUG nr 57/2019 privind  Codul Administrativ.


HOTARASTE

Art.1Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a imobilului din Timisoara, strada Ispirescu nr.17, identificat  in  C.F nr. 439004, (provenit din CF vechi nr.1629),  nr.cadastral 5782, la pretul de 65.000 euro;

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza   Compartimentul Monumente si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II  Vest  din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica: 
-  Institutiei Prefectului - Judetul Timis;  
-  Primarului Municipiului Timisoara;
-  Serviciului Juridic;  
 -  Directiei Urbanism;
 -  Directiei Dezvoltare;  
 -  Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
 -  Directiei Economice;
 -  Directiei de Mediu;  
 -  Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
 -  Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
 -  Serviciului Scoli Spitale si Baze Sportive
 -  Serviciului UIP Infrastructura pentru Cultura  
  - Compartiment  Sport  
  - Directiei Comunicare
  - Biroului Audit;  
  - Biroului Managementul Calitatii;  
  - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
  - Doamnei  CONDESCU  ADINA- ALINA
- Mass -media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara