Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Referendum 2018

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Proiect de hotarare din 20.06.2018
privind aprobarea casării, demolării și valorificării construcției nefinalizate din piața agroalimentară - str. Oglinzilor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-14297 / 19.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-14297 / 20.06.2018 al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-14297 / .06.2018 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018-14297 / 20.06.2018;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, privind executarea lucrărilor de construcții;
Având în vedere Legea 10/1995 republicată, privind calitatea lucrărilor în construcții și H.G.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
Având în vedere Legea nr.15/1994 republicată și modificată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
Luând în considerare prevederile HCL24/2012 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale ;
Având în vedere Ordonanța nr. 81/28.08.2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
Luând în considerare Raportul de expertiză nr. 3096/2018, întocmit de expert tehnic atestat MLPAT dr.ing.Suma Corneliu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă casarea și demolarea construcției nefinalizate din piața agroalimentară-str. Oglinzilor, înregistrată în evidența contabilă a mijoacelor fixe cu număr de inventar 19955- "Hală desfacere produse", situată pe terenul înscris în CF 425289 Timișoara cu nr. top. 29199/1-29199/2/2, conform Documentației tehnice pentru autorizație de demolare, Proiect nr.32/2018 întocmit de S.C. TRIANGULUM ARHITECTURA S.R.L, planșele nr.A02, A07, A08, parte integrantă din prezenta hotărâre, constituind Anexă.
Art. 2: Se aprobă trecerea construcției prevăzută la Art.1, din Domeniul Public în Domeniul Privat al Municipiului Timișoara.
Art.3: După demolare se va proceda la valorificarea materialelor rezultate în urma demolării.
Art. 4: Sumele rezultate din valorificarea materialelor provenite ca urmare a demolării, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al Municipiului Timișoara.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri și Direcția Economică-Biroul Evidența Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara