Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 31.10.2019
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara,Piața Traian nr.4,înscris în C.F nr.429408,nr.topografic 5747(provenit din C.F vechi nr. 1034),la pretul de vânzare de 230.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2019- 27796/31.10.2019   privind oportunitatea proiectului de hotarare  a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
       Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2019- 27796/31.10.2019   intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
        Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
        Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
           In conformitate cu adresa 3592/16.10.2019,emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș,
              Având în vedere  solicitarea  cu nr. SC2019-027197-25.10.2019înregistrată de împuternicit av.Vanciu Vasile pentru  ABRAHAMSOHN  AARON FRIDERIC,  în calitate de proprietar al imobilului , din Timișoara, Piața Traian nr.4, cu total suprafață construită și necontruită de 351mp, înscris în CF.nr.429408, nr.topografic 5747(provenit din C.F vechi nr. 1034) prin care solicită  Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare  la pretul de 230.000 euro  respectiv de aproximativ 655,3 euro/mp;
          Având în vedere raspunsurile DU-Compartimentul Disciplină în Construcții,  DCTDD II Vest -Biroul Locuințe, Serviciul Școli Spitale și Baze Sportive , Serviciul Unitate de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură , prin care se  comunică faptul ca imobilul cu adresa de mai sus nu prezintă interes  pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.
         În conformitate cu  prevederile art.4, alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001  privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
         In conformitate cu  art.129, alin(2) lit.d, alin (7) lit.n) și art.139 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
         Având în vedere  prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;


HOTARASTE

Art.1:Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu își exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a imobilului situat in Timișoara ,Piața Traian nr.4,înscris în C.F nr.429408,nr.topografic 5747(provenit din C.F vechi nr. 1034),la pretul de vânzare de 230.000 euro;

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Compartiment Monumente-Cabinet Viceprimar 2 si Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II VEST

Art 3:Prezenta hotărâre se comunică:
                    - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
                    - Primarului Municipiului Timișoara;
                    - Serviciului Juridic;        
                    - Direcției Urbanism;
                    - Directiei Dezvoltare;
                    - Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
                    - Direcției Economice;        
                    - Direcției de Mediu;        
                    - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest
                    - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
                    - Serviciului Scoli Spitale si Baze Sportive
                    - Serviciului UIP Infrastructura pentru Cultura
                    - Compartiment  Sport        
                    - Direcției Comunicare
                    - Biroului Audit;
                    - Biroului Managementul Calității;
                    - Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
                    - ABRAHAMSOHN  AARON FRIDERIC prin imputernicit av.Vanciu Vasile
                    - Mass -media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara