Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 16.07.2007
privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu Fundația RUBIN în vederea realizării în comun a proiectului "Arta în stradă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 012346/03.07.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru sănătate, muncă și protecție socială, ecologie și protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În concordanță cu dispozițiile art. 51, alin 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 6 lit. "a" și alin. 7 "a" din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu Fundația RUBIN, pe o perioadă de 4 ani începând cu 01 august 2007, în vederea organizării unei serii de expoziții - eveniment pe strada pietonală Regiment 5 Vânători fostă Vasile Goldiș, conform Anexei - Contractul de asociere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: În cazul în care Consiliul Local al Municipiului Timișoara dorește schimbarea amplasamentului sau încetarea expoziției înainte de expirarea termenului, va comunica acest lucru printr-o notificare, Fundației Rubin, care este obligată să ridice lucrările de artă în termen de 30 de zile de la primirea notificării.

Art.3: Terenul pus la dispoziție de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru amenajarea seriei de expoziții eveniment "Arta în stradă" este domeniu public - strada Regiment 5 Vânători, fostă Vasile Goldiș, o stradă pietonală, pavată cu piatră cubică, situată în intravilanul municipiului Timișoara, în zona adiacentă Pieței Unirii.
Amplasamentul expozițional afectează o suprafață de aproximativ 100 mp. din parcela cu nr. top. 425( în suprafață totală de 895 mp), înscrisă în C.F. 2 Timișoara, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara cu posibilitatea de a extinde spațiul de desfășurare înspre P-ța Unirii cu 6 până la 10 metri.

Art.4: Pe terenul pus la dispoziție de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, se vor amplasa doar lucrări pe expozitoare (pictură în ulei, acuarela, tempera, sculptură, gravură, grafică pe calculator în design, etc;)

Art. 5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice, Învățământ, Cultură, Sport;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetățeni;
- Fundației RUBIN;
- Mass - media locală;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara