Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 24.10.2019
privind operatiunea de dezlipire si ulterior alipire a suprafetei de teren aferenta Liceului cu Program Sportiv Banatul


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive  nr.SC2019-27013/24.10.2019  - a  Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
  Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019 - 27013/24.10.2019 al Directiei Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
  Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic  din data de .....................2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 27013/24.10.2019;
  Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale,           Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
  Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata si Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;
  In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) si  lit.c), art. 129 alin.(6)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
  In temeiul  prevederilor art.139 alin.(1) si alin.(3)  si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1:Se aproba dezlipirea imobilului cu nr. cad. 416938, inscris in CF nr.416938 Timisoara in suprafata de 8.153 mp., in doua loturi: LOT 1 (449000) - teren intravilan in suprafata de 1593 mp. si LOT 2 (449001) - drum - str .Prof. Dr. Aurel Paunescu Podeanu, in suprafata de 6560 mp.;

Art.2:Se aproba dezlipirea imobilului cu nr. cad. 416943, inscris in CF nr.416943 Timisoara in suprafata de 633 mp., in doua loturi: LOT 1 (448976) - teren intravilan in suprafata de 423 mp. si LOT 2 (448977) - teren pentru drum in suprafata de 210 mp. - strada Prof. Dr. Aurel Paunescu-Podeanu;

Art.3:Se aproba dezlipirea imobilului cu nr. cad. 14166/2/2/3/1, inscris in CF nr.413219 Timisoara ( Nr. CF vechi: 19266) in suprafata de 26.227 mp., in doua loturi : LOT 1 (448983) - teren intravilan in suprafata de 23201 mp. , LOT 2 (448984) - teren pentru drum in suprafata de 334 mp. - strada Prof. Dr. Aurel Paunescu Podeanu, LOT 3 (448985) - teren intravilan in suprafata de 1497 mp. si LOT 4 (448986) - teren intravilan in suprafata de 1195 mp.;

Art.4:Se aproba dezlipirea imobilului cu nr. cad. 8710/1, inscris in CF nr.420754 Timisoara ( Nr. CF vechi: 2) in suprafata de 1.597 mp., in doua loturi: LOT 1 (448960) - teren intravilan in suprafata de 91 mp. si LOT 2 (448961) - teren pentru drum (str. Bucegi si partial str. Prof. Dr. Aurel Paunescu Podeanu)  in suprafata de 1506 mp.;

Art.5:Se aproba alipire LOT 1 (449000) - teren intravilan in suprafata de 1593 mp. cu LOT 1 (448976) - teren intravilan in suprafata de 423 mp. cu LOT 1 (448983) - teren intravilan in suprafata de 23201 mp. cu  LOT 1 (448960) - teren intravilan in suprafata de 91 mp. unde va rezulta: teren intravilan in suprafata de 25308 mp., proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public.
care va constitui Anexa la hotarare.        

Art.6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza: Serviciul Scoli-Spitale, SC BLACK LIGHT SRL

Art.7: Prezenta hotarare se comunica:
           - Institutia Prefectului - Judetul Timis;
           - Primarului Municipiului Timisoara;
           - Directiei Urbanism;
           - Directiei Tehnice;
           - Directiei Economice;
           - Directiei de Mediu;
           - Directiei Dezvoltare;
           - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
           - Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
           - Directiei Comunicare;
           - Biroului Audit;
           - Biroului Managementul Calitatii;
           - Compartimentului Control;
           - Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara