Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 30.07.2007
privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 16700/23.07.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr. 38/19.07.2007 a Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 301/27.06.2006 - privind modificarea art. 1din Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2005 - privind numirea Consiliului de Administrațiela Regia Autonomă de Transport Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 161/2003 actualizată privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcționarilor publici și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se eliberează din funcția de membru al Consiliului de Administrație al R.A. TRANSPORT TIMIȘOARA, domnul Ovidiu Sere.

Art. 2: Se numește în funcția de membru al Consiliului de Administrație al R.A TRANSPORT TIMIȘOARA, doamna Macrina Mihnea.

Art.3: Începând cu data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport va avea următoarea componență:
- STĂNESCU EUGEN;
- MACRINA MIHNEA;
- BLIDARIU ȘTEFAN;
- BUTUZA CLAUDIU;
- ȚĂRANU CONSTANTIN;
- CIANCĂ DANIEL;
- POPOV ZOE.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Drumuri și Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și R.A. Transport Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Drumur și Transporturi;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern;
- R.A.T.T.;
- Mass - media locale.


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara