Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 25.07.2007
Privind aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatii la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, conform Legii nr. 448/2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul cu nr.29610/19.07.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru sanatate, munca si protectie sociala, ecologie si protectia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu art. 21 alin. 1, alin. 2, alin.4si alin.5 din Legea nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.397/26.09.2006 - privind reactualizarea tarifelor prevazute in Anexa la Hotararea Consilului Local nr.232/24.05.2005, cu rata inflatiei a anului 2005;
Avand in vedere Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin 2, lit.(d) si alin.6 lit.(a) pct.2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba plata lunara pentru un numar mediu de 2614 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata, incepand cu data de 01.09.2007 pana la data de 31.12.2007.

Art. 2: Beneficiarii gratuitatii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata sunt persoanele cu handicap grav si accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, insotitorul persoanei cu handicap grav in prezenta acesteia, insotitorul copilului cu handicap accentuat in prezenta acestuia, insotitorul adultului cu handicap auditiv si mintal accentuat in prezenta acestuia,

Art. 3: Plata lunara a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata se efectueaza de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, la un tarif de 40 lei aprobat prin H.C.L. nr. 397/26.09.2006 si se suporta din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.06- Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare de 104.560 lei/luna, suma totala de la 01.09.2007 pana la 31.12.2007 fiind in valoare de 418.240 lei.

Art. 4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata, pentru persoanele mentionate la art. 2 se face pe baza facturii emisa de Regia Autonoma de Transport Timisoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă

Art. 5: Persoanele mentionate la art.2 vor circula gratuit pe baza legitimatiei eliberate de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, nominala, netransmisibila si valabila pe perioada de valabilitate a documentului de incadrare in grad de handicap.

Art.6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.7 : Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara;
-Serviciului Juridic ;
-Directiei Economice ;
-Directiei Edilitare ;
-Directiei Urbanism ;
-Directiei Patrimoniu ;
-Serviciul Control și Audit Intern ;
-Biroului Relatii Publice ;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni ;
-Directiei de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara
-Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap ;
-Regiei Autonome de Transport Timisoara ;
-Mass-Media locala ;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara