Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 14.10.2019
privind aprobarea operatiunilor de dezlipire si iessire din indiviziunea a imobilului cu numar cadastral 413500, bulevardul Simion Barnutiu, nr. 57/A, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

   Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-25893/14.10.2019 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
    Avand in vedere Raportul de Specialitate  nr. SC2019-25891 al Directiei Urbanism, Birou Banca de Date Urbana;
   Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
   In conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.c din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
   In conformitate cu prevederile art. 139, alin. 3 lit. g) si art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba dezlipirea si iesirea din indiviziune a imobilului cu  nr. cadastral. 413500, inscris in C.F. nr. 413500 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 16317, nr. cad. vechi: 27372), in doua loturi: LOT 1 - in suprafata 269 mp - teren intravilan - nr. cadastral nou 448604 - proprietar GURBAN TEIA EMILIA si LOT 2 - in suprafata 61 mp - teren intravilan pentru trotuar - nr. cadastral nou - 448605 - proprietar Municipiul Timisoara - domeniul privat, conform documentatiei topo-cadastrale intocmite de ing. Ionescu Dan George, proiect nr. 340/2019, Anexa la Hotarare.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza - Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I EST si d-na GURBAN TEIA EMILIA  

Art.3  Prezenta hotarare se comunica:
           - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
           - Primarului Municipiului Timisoara;
           - Directiei Urbanism;
           - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
           - Directiei Economice;
           - Directiei de Mediu;
           - Directiei Dezvoltare;
           - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est
            - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
           - Serviciului Scoli - Spitale si Baze Sportive;
            - Directiei Comunicare-Relationare;
           - Biroului Audit;
           - Biroului Managementul Calitatii;
           - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
           - Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara