Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Proiect de hotarare din 13.04.2020
Privindaprobarea bugetului de venituri i cheltuieli i a criteriilor de performanță pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr SC2020 - 8679/13.04.2020 al Primarului Municipiului Timioara;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 8679/13 .04.2020 al Direcției de Mediu;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate SC2020 - 8679/13.04.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite i taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului i patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului i privat, servicii publice i comerț, regii autonome i societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului i probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură,tiință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport i culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timioara;
Având în vedere solicitarea nr. 162/06.04.2020 a Consiliului de Administratie al S.C. HORTICULTURA S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RM2020-1171/07.04.2020, privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli i a criteriilor de performanță pentru anul 2020, însoțită de anexele nr. 1-5 de fundamentare;
Având în vedere Decizia nr. 4/02.04.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. HORTICULTURA S.A., privind avizarea bugetului i criteriilor de performanță pe anul 2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020;
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată i completată;
În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit c) și art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.a) și lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri i cheltuieli i criteriile de performanță pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A, prevăzut în Anexele nr. 1-5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. HORTICULTURA S.A.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Urbanism
- Direcției Dezvoltare ;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. HORTICULTURA S.A.
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara