Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 29.11.2011
privind aprobarea asocierii in participatiune intre Municipiul Timisoara si S.C. POLITEHNICA SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Avand in vedere propunerea domnului consilier Stoia Traian Constantin;
Având în vedere Referatul nr. SC 2011 - 5083/05.03.2012 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Adresa nr. SC 2011 - 19886/08.09.2011 din partea SC Politehnica Timisoara SA in care dl. Marian Iancu spune textual " Revenim si introducem spre dezbatere faptul ca grupul de firme BKP si-a manifestat disponibilitatea sa se incadreze intr-o forma legala care poate sa mearga pana la cedarea a 50% din actiunile societatii pe actiuni Politehnica Timisoara";
Avand in vedere modul de reglementare al asocierii in participatiune cuprinse de art. 251-256 din Codul Comercial, art. 1491-1531 din Codul Civil, precum si Codul Fiscal;
Avand in vedere art. 1513 alin. 1 Cod Civil care stabileste nulitatea contractelor prin care un asociat isi stipuleaza toate castigurile. In acest caz art. 1511 Cod Civil prevede: "Cand prin contractul de asociere nu se determina partea de castig sau pierdere a fiecarui asociat, atunci aceasta parte va fi proportionala cu suma pusa in comun de fiecare"
Avand in vedere normele financiare pentru activitatea sportiva cuprinse in HG 1447/2007 la art. 2 punct 1 - "Prezentele norme se aplica de catre Autoritatile si instititutiile administratiei publice centrale"
Avand in vedere Legea 69/2000 Cap. III Cluburi sportive, la art. 26 pct. 2 se spune: "Cluburile sportive pot fi: a) persoane juridice de drept privat, structura fara scop lucrativ sau societati comerciale sportive pe actiuni (cazul Poli). La art. 27 - Cluburile sportive de drept privat, fara scop lucrativ sunt persoane juridice nonprofit constituite in conditiile legii care beneficiaza de bani publici pe bazxa de programe aprobate de autoritati.
Avand in vedere Legea 394/2006 pentru complectarea art. 3 din Legea 32/1994 privind sponsorizarea - articol unic, punctul 2 - Institutiile si autoritatile publice, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome nu pot efectua activitati de sponsorizare avand ca beneficiar persoane fizice si asociatii familiare care isi desfasoara activitati conform Legii 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si asociatiilor familiare care desfasoara activitati economice independente precum si societati comerciale cu capital privat.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată


HOTARASTE

Art.1: Tinând cont de situația dezastruoasă în care se află echipa fanion a Banatului, atât din punct de vedre financiar cât și a consecințelor unei gestionări defectuoase care au dus la retrogradarea echipei, în vederea încheierii unui contract legal de asociere în participațiune cu Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Consiliul Județean Timiș propunem parcurgerea următoarelor etape:
Art.2: In urma unui audit efectuat de auditori independenți și nu a unui draft pentru discuții, draft ce analizează unele tranzacții ale SC Politehnica SA, se va stabili datoria reala a societății comerciale sportive SC Politehnica SA către statul român, jucători, antrenori, cluburi străine sau autohtone, furnizori interni și externi, autorități locale și județene, impresari și către orice persoană fizică sau juridică.
Art.3: D-nul Marian Iancu va achita toate aceste datorii, garantând într-o formă juridică credibilă obținerea licenței pentru Liga II și Liga I.
Art.4: Sumele încasate de dl. Iancu Marian de la Consiliul Local al Municipiului Timișoara și de la Consiliul Județean Timiș, aproximativ 10 - 12 milioane euro, la care se adaugă cele 17 milioane euro, diferența dintre valoarea celor 14 jucători vânduți (19 milioane de euro) conform tabelului cu valorile de piață (market) ale F.R.F. și suma intrată în conturile clubului Politehnica (2 milioane de euro) vor fi folosite pentru stingerea tuturor datoriilor și obținerea licenței pentru Liga II și Liga I. Diferența rămasă îi revine d-lui Iancu M. care va ceda 100% acțiunile deținute la club celor două entități administrative.
Art. 5: Sumele încasate de dl. Iancu Marian de la autoritățile bănățene vor fi convertite în acțiuni reprezentând 100% din totalul acțiunilor SC Politehnica SA. Cei 19% deținuți de Asociația FCU Timișoara va face obiectul unei tranzacții urgente între patronul SC Politehnica SA și reprezentanții Asociației FCU Timișoara și de asemenea vor trece la cele două entități administrative. Prin această tranzacție cu dl. Marian Iancu și cu FCU Timișoara autoritățile locale și județene preiau întreg patrimoniul Poli S.A.
Art. 6: Consiliul Local al Municipiului Timișoara în Colaborare cu Consiliul Județean Timiș vor alege o persoană care să devină Președintele Consiliului de Administrației la noua asociere în participațiune și de asemenea pe membrii consiliului de administrație care va trece urgent la reorganizarea clubului.
Art.7: Noua administrației va realiza distribuirea contra cost către suporteri și societățile comerciale private a 35-40000 abonamente din care să rezulte un beneficiu de 4-5 milioane euro pe an necesari consolidării financiare a clubului.
Art.8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
Art.9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - mediei locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara