Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 22.11.2019
pentru ajustarea tarifului maximal in vederea efectuarii serviciului de transport in regim de taxi, stabilit prin HCLMT nr. 417/27.11.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-29879/21.11.2019, privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-29879/21.11.2019, intocmit de catre Directia Generala D.P.P.R.U.;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-29879/21.11.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresele inregistrate la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. RE2019-2005/02.10.2019, RE2019-2134/21.10.2019 si RE2019-2285/07.11.2019 a camerelor taximetristilor si asociatiilor profesionale reprezentative;
Avand in vedere adresa cu nr. 4737/11.04.2019 a Directiei Regionale de Statistica Timis;
Avand in vedere procesul-verbal de sedinta incheiat in data de 20.11.2019 cu ocazia consultarii asociatiilor profesionale reprezentative din domeniul taximetriei si camerele taximetristilor cu privire la propunerea pentru ajustarea tarifului maximal in vederea efectuarii serviciului de transport in regim de taxi, stabilit prin HCLMT nr. 417/27.11.2007 si inregistrat cu numarul SC2019-29713/20.11.2019;
Avand in vedere prevederile HCLMT nr. 417/27.11.2007;
In conformitate cu prevederile Legeii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere aprobate prin Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 356/2007;
Avand in vedere Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori marfuri in regim de taxi, aprobate prin Ordinul nr. 243/2007
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. d) si alin. (7) lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;In temeiul art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba ajustarea tarifului maximal de distanta cu indicele de inflatie de 149.65%, de la 3,39 lei/km la 5,07 lei/km, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Celelalte prevederi ale HCLMT nr. 417/27.11.2007, raman nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala D.P.P.R.U. din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale D.P.P.R.U.;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara