Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 16.10.2018
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza DALI si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul "Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al clinicii de recuperare, medicină fizică si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgentă Timisoara prin demolare partială si extindere orizontală si verticală"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-24060/16.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-24061/16.10.2018 al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Raportul de specialitate/Aviz ­­­ al Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizul nr. SC 2018-24061/16.10.2018 emis de Serviciului Juridic;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăti comerciale, Comisiei pentru administratie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si probleme ale minoritătilor, Comisiei pentru cultură, stiință, învătământ, sănătate, protectie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Programul Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 8, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A - Ambulatorii;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba documentatia tehnico-economică elaborată la faza D.A.L.I., pentru investitia "Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al clinicii de recuperare, medicină fizică si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgentă Timisoara prin demolare partială si extindere orizontală si verticală" în vederea finantării, în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investitii 8.1, Operațiunea A - Ambulatorii.


Art.2: Se aproba indicatorii tehnico-economici - faza DALI pentru proiectul "Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al clinicii de recuperare, medicină fizică si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgentă Timisoara prin demolare partială si extindere orizontală si verticală", prevazuti in Anexa 1 .


Art.3: Se aproba descrierea sumară a investitiei pentru proiectul "Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al clinicii de recuperare, medicină fizică si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgentă Timisoara prin demolare partială si extindere orizontală si verticală", prevazuta in Anexa 2 .


Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția de Urbanism si Dezvoltare Urbană, Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara si Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timisoara .


Art.5: Prezenta se comunică:
- Institutiei Prefectului - Județul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara