Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 23.09.2019
privind vânzarea terenulului aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara str. I. Negulici nr.34/A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-23836 din 23.09.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
   Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-23836 din 23.09.2019, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
   Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-23836 din 25.09.2019  - Anexă la Raportul de specialitate ;
   Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
   Având în vedere adresa nr. SC2019-14040 din 05.06.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către Ghinea Petre și Ghinea Silvia ;
   Având în vedere adresa cu nr. SJ2019-14040, 13280 din 20.06.2019, a Serviciului Juridic din cadrul Municipiului Timișoara ;
   Având în vedere Sentința Civilă nr.4384 din 27.04.2017, pronunțată de Judecătoria Timișoara și Decizia Civilă nr.266/A din 05.03.2019, a Tribunalului Timiș ;
   În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 -  privind Codul administrativ;
   În temeiul art. 139, alin. (1) și art. 196, alin, (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 -  privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de prevederile Sentinței Civile nr.4384 din 27.04.2017, pronunțată de Judecătoria Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr.266/A din 05.03.2019, a Tribunalului Timiș.
         Art. 2: Se aprobă vânzarea terenului situat în Timișoara str. Negulici nr.34/A, înscris în C.F. nr.418167-Timișoara(conversie a C.F. nr.11843), nr. topo.19889/1, în suprafață de 146 m.p., la prețul total de 17.037 lei+TVA și încheierea contractului de vânzare-cumpărare, conform modelului Anexă, la prezenta hotărâre.
       Art. 3: Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către Ghinea Petre și Ghinea Silvia.
        Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest, Seviciul Juric și Biroul Evidența Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
       Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se  comunică:
  - Instituției  Prefectului - Județul Timiș;a
   - Primarului Municipiului Timișoara;
   - Serviciului Juridic;
   - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
   - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
   - Direcției Economice;
   - Direcției Comunicare - Relaționare;
   - Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
   - Biroului  Audit;
   - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
   - Biroului Managementul Calității;
   - Ghinea Petre și Ghinea Silvia;
   - OCPI Timiș;
   - Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara