Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 22.11.2018
privind vanzarea boxei U5, situata la demisolul imobilului din Timisoara, str. Patriarh Miron Cristea nr. 15


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de Motive nr. SC2018-27818/22.11.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-27818/22.11.2018, al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Locuinte, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-27818/22.11.2018;
Avand in vedere dispozitivul Sentintei Civile nr. 3756/16.04.2018 a Judecatoriei Timisoara, definitiva la data de 17.07.2018;
Avand in vedere cererea nr.CT2018-5272/24.08.2017, formulata de numitii Simu Dan si Simu Mihaela-Adriana;
Avand in vedere Raportul de evaluare intocmit de catre firma S.C. FIDOX S.R.L., inregistrat cu nr. SC2018-27107/15.11.2018, conform caruia boxa U5 a fost evaluata, valoarea acesteia fiind de 2.500 euro( 11.640,00 lei), calculata la cursul B.N.R. din data de 02.11.2018, respectiv 1 euro = 4,6621 lei, pretul urmand sa fie actualizat la cursul B.N.R. comunicat la data incheierii contractului de vanzare-cumparare.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se insuseste Raportul de evaluare inregistrat cu nr. SC2018-27107/15.11.2018, avand ca obiect boxa U5, situata la demisolul imobilului din Timisoara, str. Patriarh Miron Cristea nr. 15, inscrisa in C.F.ind.nr. 415632-C1-U9 Timisoara, ce constituie anexa la H.C.L.
Art.2: Se aproba vanzarea boxei U5, situata la demisolul imobilului din Timisoara, str. Patriarh Miron Cristea nr. 15, avand suprafata utila de 9,56 mp, la valoarea de 2.500 euro, conform Raportului de Evaluare prevazut la Art. 1, urmand ca pretul sa fie calculat la cursul B.N.R. comunicat la data efectuarii platii.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Locuinte din cadrul Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Biroului Locuinte;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;
- Simu Dan

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara