Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 30.09.2019
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SAD 3, Piata Unirii, nr. 11, etaj parter, Timisoara, jud Timis, evidentiat in CF nr. 407574-C1-U3, nr. top. 407574-C1-U3, la pretul de vanzare de 744.805 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 -                                            privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
        Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 -                                       , intocmit de Compartimentul Monumente  din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
        Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic  - Anexă la Raportul de specialitate ;
        Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale si Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
       Avand in vedere solicitarea  înregistrata  cu nr. SC2019-23910/23.09.2019 , primita  de la asociatul SC DOSETIMPEX SRL , dnul DOBOSI IOAN SILVIU, prin avocat DIANA VASILUTA   prin care solicită  Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a  ap. SAD 3,  Piata Unirii, nr 11, etaj parter, Timisoara, jud Timis, evidentiat in CF nr.407574-C1-U3, nr. top. 407574-C1-U3,   la pretul de vanzare de 744.805 lei , pentru o suprafata utila de 155,75  mp.
       Avand in vedere adresa  nr. 2749/30.07.2019 emisa de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș aceasta ne comunica faptul ca  nu isi exercita dreptul de preemtiune  si ca in cnf cu art 4 alin 8 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice  aceasta transfera dreptul de preemtiune  catre autoritatile publice locale.  Imobilul mentionat anterior este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, Cod TM-II-s-A-06095, poz 60 in Lista monumentelor istorice 2015.
        Având în vedere adresele emise de către  Direcția de Urbanism, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est , Serviciul Unitate de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul mentionat anterior  , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;        
        În conformitate  cu  prevederile art. 4, alin. (4) și alin. (8) din Legea nr. 422/2001  privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;
        În conformitate cu prevederile  art 129 alin 2 lit d , alin 7 lit n  si art 139 din OUG nr 57/2019 privind  Codul Administrativ,


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. SAD 3,  Piata Unirii, nr. 11, etaj parter, Timisoara, jud Timis, evidentiat in CF nr. 407574-C1-U3, nr. top. 407574-C1-U3,   la pretul de vanzare de 744.805 lei  .

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Monumente si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I EST din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3 :  Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodată se comunică:
   - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
   - Primarului Municipiului Timișoara;
   - Serviciului Juridic;        
   - Direcției Urbanism;
   - Directiei Dezvoltare;
    - Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
   - Direcției Economice;        
   - Direcției de Mediu;        
   - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest
   - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
   - Serviciului Scoli Spitale si Baze Sportive
   - Serviciului UIP Infrastructura pentru Cultura
   - Compartiment  Sport        
   - Direcției Comunicare
   - Biroului Audit;
   - Biroului Managementul Calității;
   - Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
   - SC DOSETIMPEX SRL ,asociat DOBOSI IOAN SILVIU, prin avocat DIANA VASILUTA  
  - Mass -media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara