Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 14.11.2018
privind reglementarea procedurilor de parcurs in vederea acordarii subventiilor din bugetul local in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, pentru anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 14531/12.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 14532/12.11.2018 si raportul economic nr. 14533/12.11.2018 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 14533/12.11.2018 al Serviciului Contabilitate Buget Finante din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul juridic anexa la raportul de specialitate nr. 14532/12.11.2018 privind reglementarea procedurilor de parcurs in vederea acordarii subventiilor din bugetul local in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, pentru anul 2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant,sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru apobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 si ale H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art. 1 : Se aproba constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, care pot primi subventii de la bugetul local pentru anul 2019, in urmatoarea componenta:
- Farkas Imre - Viceprimar al Municipiului Timisoara delegat cu atributii in domeniul asistentei sociale
- Consilier local - Luminita Tundrea
- Consilier local - Barabas Lorenzo Flavius
- Rodica Surducan - Director General Adjunct al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara
- Codruta Darida
- Valentina Litra
- Angela Ciupa-Rad
- Mihaela Buzila-Petrescu
- Roxana Boncea
- Carmen Nobel
- Sara Tataru
- Eugen Dabaca
- Adriana Jurchelea
- Sorin Radu
- Aurica Mitre
- Anca Gaina - Secretar

Art. 2: Se aproba contributia financiara din venituri proprii de minim 10% (in bani) pentru organizatiile, fundatiile si cultele care primesc subventie din bugetul local, cu exceptia centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati caz in care contributia va fi de minim 5% in bani si minim 5% in natura;

Art. 3: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al comisiei, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4: Se aproba Grila de evaluare si Criteriile de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5: Se aproba liniile prioritare pentru subventionarea din bugetul local in anul 2019, a asociatiilor si fundatiilor care acorda servicii de asistenta sociala, conform anexei nr. 3- Varianta................, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6: Se aproba Categoriile de cheltuieli pentru fiecare tip de serviciu social, conform anexei nr. 4

Art. 7: Se aproba Serviciile complementare subventionate din bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, pe anul 2019, conform anexei nr. 5;

Art. 8: Se aproba Criteriile de departajare a unitatilor de asistenta sociala cu acelasi punctaj, conform anexei nr. 6.

Art. 9: La data incheierii conventiilor pentru acordarea subventiilor pentru anul 2018 in temeiul Legii nr. 34/1998, inceteaza de drept toate conventiile incheiate in baza HCLMT nr 31/25.01.2017 prin care s-a aprobat lista asociatiilor si fundatiilor care vor beneficia de subventii de la bugetul local al municipiului Timisoara pentru acordarea de servicii de asistenta sociala in anul 2019, in baza Legii nr. 34/1998;

Art. 7: Subventiile prevazute in prezenta hotarare se acorda in completarea resurselor financiare destinate de catre asociatie sau fundatie pentru a fi cheltuite in scopul acordarii serviciilor de asistenta sociala si vor fi utilizate in exclusivitate pentru aceste servicii;

Art 8: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Comisia pentru evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor, Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;

Art 9: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
-Mass-mediei locale .

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara